Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

15

Februari

47%

-

14

Mars

52%

12°

-

14

April

55%

18°

-

14

Maj

55%

22°

-

13

Juni

56%

26°

-

12

Juli

54%

28°

-

13

Augusti

54%

27°

-

11

September

54%

24°

-

10

Oktober

56%

18°

-

10

November

46%

12°

-

12

December

42%

-

14