Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-1°

-

12

Februari

34%

-

10

Mars

45%

-

10

April

50%

14°

-

8

Maj

54%

19°

-

8

Juni

57%

24°

-

7

Juli

66%

28°

-

4

Augusti

66%

28°

-

5

September

60%

22°

-

6

Oktober

48%

15°

-

7

November

24%

-

12

December

19%

-

13