Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

14

Februari

50%

-

13

Mars

54%

13°

-

14

April

58%

18°

-

13

Maj

57%

23°

-

13

Juni

58%

26°

-

11

Juli

56%

28°

-

13

Augusti

56%

28°

-

11

September

56%

25°

-

10

Oktober

58%

19°

-

9

November

48%

13°

-

11

December

45%

-

13