Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

11

Februari

49%

-

10

Mars

54%

13°

-

11

April

56%

19°

-

11

Maj

58%

24°

-

12

Juni

62%

29°

-

11

Juli

61%

31°

-

11

Augusti

61%

30°

-

10

September

58%

27°

-

9

Oktober

56%

21°

-

8

November

47%

14°

-

10

December

42%

-

11