Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

11

Februari

52%

-

10

Mars

56%

14°

-

11

April

59%

20°

-

10

Maj

60%

24°

-

12

Juni

64%

29°

-

10

Juli

62%

31°

-

11

Augusti

61%

30°

-

10

September

59%

26°

-

8

Oktober

59%

21°

-

8

November

51%

14°

-

9

December

47%

-

10