Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

12

Februari

51%

-

12

Mars

55%

12°

-

12

April

57%

18°

-

12

Maj

57%

22°

-

13

Juni

58%

26°

-

11

Juli

56%

28°

-

13

Augusti

55%

28°

-

11

September

56%

24°

-

9

Oktober

58%

19°

-

9

November

50%

13°

-

10

December

46%

-

12