Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

13

Februari

48%

-

11

Mars

54%

13°

-

12

April

56%

19°

-

12

Maj

57%

23°

-

13

Juni

60%

28°

-

11

Juli

57%

30°

-

12

Augusti

57%

29°

-

11

September

56%

25°

-

9

Oktober

56%

19°

-

9

November

48%

14°

-

11

December

44%

-

12