Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

13

Februari

47%

-

12

Mars

52%

12°

-

13

April

54%

18°

-

12

Maj

55%

23°

-

13

Juni

56%

27°

-

11

Juli

54%

29°

-

13

Augusti

54%

28°

-

12

September

54%

24°

-

10

Oktober

55%

19°

-

9

November

46%

13°

-

11

December

43%

-

13