Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

13

Februari

50%

-

12

Mars

54%

14°

-

13

April

58%

19°

-

12

Maj

58%

23°

-

13

Juni

59%

27°

-

11

Juli

57%

29°

-

13

Augusti

56%

28°

-

11

September

56%

25°

-

10

Oktober

59%

20°

-

9

November

48%

14°

-

11

December

44%

-

12