Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

10

Februari

55%

-

9

Mars

60%

15°

-

11

April

62%

20°

-

10

Maj

61%

25°

-

11

Juni

65%

29°

-

10

Juli

61%

30°

-

11

Augusti

61%

30°

-

10

September

60%

26°

-

8

Oktober

61%

21°

-

7

November

55%

15°

-

9

December

51%

-

10