Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-4°

-

14

Februari

43%

-2°

-

11

Mars

42%

-

13

April

45%

11°

-

13

Maj

50%

19°

-

13

Juni

52%

23°

-

13

Juli

56%

26°

-

13

Augusti

53%

24°

-

13

September

47%

20°

-

11

Oktober

42%

13°

-

13

November

29%

-

15

December

29%

-2°

-

15