Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-4°

-

15

Februari

46%

-2°

-

12

Mars

48%

-

14

April

48%

11°

-

13

Maj

53%

19°

-

14

Juni

56%

24°

-

14

Juli

61%

26°

-

13

Augusti

57%

25°

-

14

September

51%

20°

-

12

Oktober

44%

14°

-

13

November

30%

-

15

December

31%

-1°

-

16