Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-3°

-

13

Februari

53%

-1°

-

12

Mars

52%

-

13

April

52%

12°

-

13

Maj

53%

19°

-

14

Juni

56%

23°

-

13

Juli

60%

26°

-

11

Augusti

57%

24°

-

12

September

54%

20°

-

11

Oktober

49%

14°

-

10

November

36%

-

14

December

39%

-1°

-

15