Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

11

Februari

49%

11°

-

10

Mars

54%

16°

-

12

April

60%

22°

-

10

Maj

62%

26°

-

11

Juni

63%

30°

-

10

Juli

60%

31°

-

11

Augusti

62%

31°

-

9

September

60%

28°

-

9

Oktober

63%

22°

-

7

November

50%

16°

-

10

December

46%

11°

-

11