Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

11

Februari

50%

10°

-

11

Mars

56%

16°

-

12

April

63%

21°

-

11

Maj

62%

25°

-

12

Juni

63%

29°

-

10

Juli

61%

31°

-

12

Augusti

61%

30°

-

10

September

59%

27°

-

9

Oktober

61%

21°

-

8

November

50%

16°

-

10

December

44%

10°

-

11