Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

11

Februari

50%

-

11

Mars

53%

-

12

April

56%

15°

-

12

Maj

58%

22°

-

13

Juni

63%

26°

-

12

Juli

66%

28°

-

11

Augusti

64%

27°

-

11

September

58%

23°

-

10

Oktober

53%

17°

-

10

November

40%

10°

-

12

December

37%

-

12