Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

17

Februari

37%

-

14

Mars

43%

10°

-

15

April

47%

16°

-

14

Maj

50%

22°

-

13

Juni

53%

26°

-

12

Juli

54%

28°

-

12

Augusti

52%

28°

-

11

September

51%

24°

-

11

Oktober

48%

18°

-

11

November

32%

11°

-

14

December

26%

-

17