Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

15

Februari

39%

-

14

Mars

44%

-

15

April

50%

15°

-

13

Maj

54%

21°

-

13

Juni

58%

26°

-

11

Juli

59%

28°

-

11

Augusti

56%

27°

-

10

September

55%

23°

-

10

Oktober

48%

17°

-

11

November

30%

10°

-

14

December

24%

-

16