Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

13

Februari

41%

-

11

Mars

44%

-

13

April

50%

15°

-

12

Maj

55%

21°

-

12

Juni

60%

26°

-

10

Juli

60%

28°

-

10

Augusti

58%

27°

-

9

September

56%

23°

-

9

Oktober

51%

17°

-

9

November

33%

10°

-

12

December

27%

-

13