Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

13

Februari

44%

-

11

Mars

46%

10°

-

14

April

52%

16°

-

12

Maj

57%

22°

-

12

Juni

61%

27°

-

11

Juli

61%

29°

-

11

Augusti

60%

28°

-

10

September

60%

25°

-

9

Oktober

54%

18°

-

9

November

37%

11°

-

12

December

32%

-

13