Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

13

Februari

43%

-

11

Mars

45%

10°

-

14

April

51%

16°

-

12

Maj

56%

22°

-

12

Juni

59%

27°

-

10

Juli

59%

29°

-

11

Augusti

58%

28°

-

10

September

58%

25°

-

8

Oktober

54%

18°

-

9

November

36%

11°

-

12

December

30%

-

13