Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-1°

-

13

Februari

50%

-

11

Mars

53%

-

13

April

59%

15°

-

13

Maj

65%

22°

-

11

Juni

70%

27°

-

10

Juli

71%

29°

-

10

Augusti

69%

28°

-

9

September

65%

24°

-

9

Oktober

56%

17°

-

10

November

39%

10°

-

11

December

35%

-

14