Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-1°

-

13

Februari

48%

-

11

Mars

50%

-

13

April

55%

15°

-

13

Maj

61%

22°

-

12

Juni

65%

27°

-

10

Juli

67%

29°

-

10

Augusti

64%

28°

-

9

September

60%

24°

-

10

Oktober

53%

17°

-

10

November

36%

10°

-

12

December

32%

-

14