Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-1°

-

13

Februari

49%

-

11

Mars

52%

-

13

April

56%

15°

-

13

Maj

62%

22°

-

12

Juni

67%

27°

-

10

Juli

68%

29°

-

10

Augusti

66%

28°

-

9

September

62%

24°

-

10

Oktober

54%

17°

-

10

November

37%

10°

-

12

December

33%

-

14