Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

13°

17°

10

Februari

59%

14°

16°

9

Mars

65%

18°

17°

10

April

71%

22°

19°

8

Maj

66%

26°

22°

10

Juni

65%

30°

26°

10

Juli

64%

31°

28°

12

Augusti

62%

31°

28°

12

September

62%

29°

26°

9

Oktober

65%

24°

24°

7

November

63%

20°

20°

8

December

58%

15°

18°

9