Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-

11

Februari

58%

10°

-

10

Mars

60%

15°

-

12

April

64%

19°

-

10

Maj

60%

24°

-

12

Juni

61%

27°

-

11

Juli

58%

28°

-

12

Augusti

55%

28°

-

12

September

56%

24°

-

10

Oktober

62%

20°

-

8

November

56%

15°

-

10

December

54%

10°

-

10