Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

10

Februari

58%

-

10

Mars

60%

-

11

April

59%

15°

-

10

Maj

58%

20°

-

11

Juni

59%

25°

-

10

Juli

59%

28°

-

9

Augusti

62%

28°

-

9

September

59%

24°

-

8

Oktober

61%

18°

-

7

November

51%

12°

-

10

December

49%

-

11