Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-2°

-

15

Februari

45%

-

13

Mars

48%

-

15

April

52%

12°

-

13

Maj

54%

19°

-

14

Juni

58%

24°

-

13

Juli

62%

26°

-

11

Augusti

58%

25°

-

11

September

53%

21°

-

11

Oktober

47%

15°

-

11

November

32%

-

15

December

31%

-

17