Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-1°

-

18

Februari

39%

-

16

Mars

46%

-

15

April

52%

13°

-

14

Maj

57%

20°

-

12

Juni

62%

24°

-

12

Juli

66%

27°

-

10

Augusti

61%

25°

-

11

September

55%

21°

-

11

Oktober

46%

15°

-

13

November

28%

-

16

December

26%

-

19