Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-2°

-

16

Februari

42%

-1°

-

14

Mars

47%

-

15

April

51%

12°

-

13

Maj

55%

19°

-

13

Juni

59%

24°

-

13

Juli

63%

26°

-

11

Augusti

59%

25°

-

11

September

53%

21°

-

11

Oktober

46%

15°

-

12

November

30%

-

16

December

28%

-

18