Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-1°

-

16

Februari

42%

-

14

Mars

48%

-

15

April

53%

13°

-

13

Maj

56%

20°

-

13

Juni

61%

24°

-

12

Juli

65%

27°

-

11

Augusti

61%

26°

-

11

September

55%

22°

-

11

Oktober

47%

15°

-

12

November

31%

-

15

December

29%

-

17