Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-2°

-

17

Februari

40%

-1°

-

16

Mars

47%

-

16

April

52%

12°

-

14

Maj

56%

19°

-

13

Juni

61%

24°

-

12

Juli

64%

26°

-

11

Augusti

60%

25°

-

12

September

54%

21°

-

12

Oktober

46%

15°

-

13

November

30%

-

16

December

27%

-

18