Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

76%

-

4

Februari

74%

-

4

Mars

73%

10°

-

6

April

77%

15°

-

5

Maj

76%

20°

-

6

Juni

78%

26°

-

6

Juli

74%

28°

-

10

Augusti

73%

26°

-

11

September

74%

23°

-

7

Oktober

78%

18°

-

5

November

72%

10°

-

4

December

72%

-

5