Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

10

Februari

55%

-

10

Mars

57%

10°

-

11

April

57%

16°

-

11

Maj

57%

22°

-

11

Juni

58%

27°

-

10

Juli

59%

30°

-

10

Augusti

62%

29°

-

9

September

58%

25°

-

8

Oktober

60%

19°

-

8

November

50%

12°

-

10

December

47%

-

11