Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-2°

-

12

Februari

53%

-

11

Mars

52%

-

13

April

52%

12°

-

12

Maj

54%

19°

-

13

Juni

56%

24°

-

12

Juli

60%

26°

-

11

Augusti

57%

25°

-

12

September

54%

20°

-

10

Oktober

50%

14°

-

10

November

39%

-

13

December

42%

-

14