Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-1°

-

11

Februari

55%

-

10

Mars

54%

-

11

April

53%

13°

-

12

Maj

55%

20°

-

12

Juni

58%

25°

-

12

Juli

62%

28°

-

11

Augusti

59%

26°

-

11

September

56%

22°

-

9

Oktober

52%

16°

-

10

November

41%

-

12

December

45%

-

12