Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-1°

-

10

Februari

52%

-

8

Mars

62%

-

10

April

60%

11°

-

10

Maj

60%

16°

-

12

Juni

64%

22°

-

11

Juli

76%

27°

-

8

Augusti

73%

26°

-

8

September

67%

20°

-

8

Oktober

61%

14°

-

6

November

42%

-

8

December

38%

-1°

-

10