Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

7

Februari

52%

-

8

Mars

54%

13°

-

11

April

59%

20°

-

11

Maj

61%

24°

-

12

Juni

66%

29°

-

9

Juli

70%

32°

-

8

Augusti

69%

31°

-

8

September

62%

26°

-

9

Oktober

62%

21°

-

9

November

50%

13°

-

9

December

48%

-

9