Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

8

Februari

53%

-

9

Mars

58%

14°

-

11

April

60%

20°

-

11

Maj

64%

24°

-

11

Juni

67%

29°

-

10

Juli

71%

32°

-

8

Augusti

69%

31°

-

8

September

63%

26°

-

9

Oktober

66%

21°

-

9

November

52%

14°

-

9

December

50%

-

9