Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-

7

Februari

57%

-

7

Mars

60%

12°

-

10

April

64%

19°

-

10

Maj

63%

24°

-

11

Juni

68%

29°

-

10

Juli

73%

32°

-

7

Augusti

69%

31°

-

9

September

64%

26°

-

8

Oktober

62%

20°

-

8

November

51%

12°

-

8

December

50%

-

8