Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-6°

-

9

Februari

58%

-3°

-

7

Mars

58%

-

9

April

59%

14°

-

10

Maj

62%

22°

-

11

Juni

67%

27°

-

11

Juli

73%

29°

-

9

Augusti

69%

28°

-

9

September

61%

22°

-

9

Oktober

53%

16°

-

8

November

40%

-

8

December

42%

-4°

-

9