Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-2°

-

11

Februari

37%

-

10

Mars

38%

-

11

April

47%

13°

-

11

Maj

54%

20°

-

10

Juni

59%

25°

-

10

Juli

62%

28°

-

9

Augusti

57%

26°

-

9

September

50%

22°

-

10

Oktober

46%

15°

-

10

November

30%

-

11

December

24%

-

13