Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-1°

14

Februari

46%

11

Mars

50%

13

April

55%

15°

13

Maj

62%

21°

11

Juni

68%

26°

13°

10

Juli

69%

28°

21°

9

Augusti

66%

27°

22°

9

September

60%

23°

20°

10

Oktober

52%

17°

14°

10

November

36%

12

December

32%

15