Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

12

Februari

56%

10

Mars

56%

12

April

55%

11°

11

Maj

56%

16°

11

Juni

57%

22°

14°

11

Juli

58%

25°

18°

9

Augusti

59%

24°

19°

10

September

60%

21°

17°

8

Oktober

60%

16°

14°

9

November

49%

10°

10°

11

December

49%

13