Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-1°

12

Februari

44%

-1°

10

Mars

45%

12

April

46%

11°

12

Maj

48%

18°

12

Juni

49%

23°

10°

12

Juli

51%

26°

12°

11

Augusti

53%

25°

13°

10

September

51%

20°

12°

10

Oktober

47%

15°

11°

11

November

37%

13

December

36%

14