Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

15°

-

10

Februari

54%

17°

-

8

Mars

55%

22°

-

8

April

58%

26°

-

7

Maj

64%

29°

-

8

Juni

68%

32°

-

9

Juli

66%

33°

-

11

Augusti

65%

33°

-

11

September

64%

31°

-

9

Oktober

68%

27°

-

6

November

57%

22°

-

8

December

49%

17°

-

10