Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

16°

15°

9

Februari

54%

18°

15°

8

Mars

54%

22°

18°

8

April

56%

25°

21°

6

Maj

63%

29°

25°

7

Juni

68%

32°

28°

8

Juli

66%

32°

30°

11

Augusti

64%

33°

30°

11

September

63%

30°

28°

10

Oktober

68%

27°

25°

6

November

57%

22°

21°

8

December

48%

18°

18°

9