Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

10

Februari

48%

-

11

Mars

50%

14°

-

13

April

56%

20°

-

11

Maj

59%

25°

-

12

Juni

64%

29°

-

10

Juli

64%

31°

-

11

Augusti

64%

30°

-

9

September

62%

27°

-

8

Oktober

60%

21°

-

8

November

44%

14°

-

11

December

40%

-

12