Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

11

Februari

46%

-

11

Mars

49%

13°

-

13

April

54%

19°

-

12

Maj

58%

24°

-

12

Juni

63%

29°

-

10

Juli

63%

30°

-

11

Augusti

63%

30°

-

9

September

61%

26°

-

8

Oktober

58%

20°

-

8

November

42%

13°

-

11

December

37%

-

12