Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

11

Februari

48%

-

10

Mars

49%

10°

-

13

April

55%

18°

-

12

Maj

60%

23°

-

11

Juni

65%

28°

-

9

Juli

66%

30°

-

10

Augusti

65%

29°

-

9

September

63%

26°

-

8

Oktober

57%

19°

-

9

November

39%

11°

-

10

December

36%

-

13